Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο


Η λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος garafas.gr διέπεται από την χρήση του ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας. Περισσότερες πληροφορίας σχετικά με τον Κώδικα Δεοντολογίας μπορείτε να βρείτε εδώ.