Πιάτα Γυάλινα

ESPIEL-SP95117G1
23.60 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗPATISSERIE,PLATTER-ΠΙΑΤΕΛΕΣ
ESPIEL-HOR1501K6
+
7.40 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗPASTA PLATE-ΠΙΑΤΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ
ESPIEL-HOR1356K6
3.10 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗBOWL-ΜΠΩΛ
ESPIEL-HOR1350K6
3.60 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗBOWL-ΜΠΩΛ
ESPIEL-HOR1345K6
+
2.60 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗDIP-ΝΤΙΠΑΚΙΑ,BOWL-ΜΠΩΛ
ESPIEL-HOR1340K6
20.20 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗBOWL-ΜΠΩΛ
ESPIEL-HOR1330K6
5.90 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗBOWL-ΜΠΩΛ
ESPIEL-HOR1326K6
18.10 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗPLATTER-ΠΙΑΤΕΛΕΣ
ESPIEL-HOR1325K6
18.10 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗPLATTER-ΠΙΑΤΕΛΕΣ
ESPIEL-HOR1321K6
12.60 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗPLATTER-ΠΙΑΤΕΛΕΣ
ESPIEL-HOR1320K6
12.60 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗPLATTER-ΠΙΑΤΕΛΕΣ
ESPIEL-HOR1306K6
5.00 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗSIDE PLATE-ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΠΙΑΤΑ
ESPIEL-HOR1305K6
5.00 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗSIDE PLATE-ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΠΙΑΤΑ
ESPIEL-HOR1301K6
3.10 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗSIDE PLATE-ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΠΙΑΤΑ
ESPIEL-HOR1300K6
3.10 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗSIDE PLATE-ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΠΙΑΤΑ
ESPIEL-HOR1152K6
3.10 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗSIDE PLATE-ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΠΙΑΤΑ
ESPIEL-HOR1151K6
3.10 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗSIDE PLATE-ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΠΙΑΤΑ
ESPIEL-HOR1147K6
3.30 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗSIDE PLATE-ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΠΙΑΤΑ
ESPIEL-HOR1146K6
3.30 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗSIDE PLATE-ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΠΙΑΤΑ
ESPIEL-HOR1142K6
2.30 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗDIP-ΝΤΙΠΑΚΙΑ,BOWL-ΜΠΩΛ
ESPIEL-HOR1116K6
5.40 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗSIDE PLATE-ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΠΙΑΤΑ,DESSERT PLATE-ΠΙΑΤΑ ΦΡΟΥΤΟΥ
ESPIEL-HOR1101K6
12.60 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗPLATTER-ΠΙΑΤΕΛΕΣ
ESPIEL-HOR1096K6
5.90 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗPLATTER-ΠΙΑΤΕΛΕΣ
ESPIEL-HOR1028K6
15.30 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗPLATTER-ΠΙΑΤΕΛΕΣ
ESPIEL-HOR1023K6
10.30 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗPLATTER-ΠΙΑΤΕΛΕΣ
ESPIEL-HOR1019K6
10.30 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗPLATTER-ΠΙΑΤΕΛΕΣ
ESPIEL-AD423
+
8.40 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗPLATTER-ΠΙΑΤΕΛΕΣ
ESPIEL-AD422
+
12.60 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗPLATTER-ΠΙΑΤΕΛΕΣ
ESPIEL-AD421
+
10.40 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗPLATTER-ΠΙΑΤΕΛΕΣ
ESPIEL-AD420
+
8.40 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΚΟΥΖΙΝΑ ΧΡΗΣΗBOWL-ΜΠΩΛ
ESPIEL-AD3819K6
5.40 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗSIDE PLATE-ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΠΙΑΤΑ
ESPIEL-AD3818K6
6.30 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗSIDE PLATE-ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΠΙΑΤΑ,DESSERT PLATE-ΠΙΑΤΑ ΦΡΟΥΤΟΥ
ESPIEL-HOR1502K6
+
9.40 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗPASTA PLATE-ΠΙΑΤΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ
ESPIEL-HOR1351K6
3.60 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗBOWL-ΜΠΩΛ
ESPIEL-HOR1141K6
2.30 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗDIP-ΝΤΙΠΑΚΙΑ,BOWL-ΜΠΩΛ
ESPIEL-HOR1131K6
+
13.00 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗPLATTER-ΠΙΑΤΕΛΕΣ
ESPIEL-HOR1092K6
7.60 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗPLATTER-ΠΙΑΤΕΛΕΣ
ESPIEL-SP10673G1
+
8.30 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗPLATTER-ΠΙΑΤΕΛΕΣ
ESPIEL-HOR1611K6
8.30 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗBOWL-ΜΠΩΛ
ESPIEL-HOR1610K6
7.20 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗBOWL-ΜΠΩΛ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΡΗΣΗ
ΤΙΜΗ