Πιάτα

ESPIEL-KNQ180K12
+
3.20 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗBOWL-ΜΠΩΛ,DIP-ΝΤΙΠΑΚΙΑ
ESPIEL-KNQ160K6
+
22.20 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗSOUP PLATE-ΠΙΑΤΑ ΣΟΥΠΑΣ
ESPIEL-KNQ131K6
+
17.20 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗDINNER PLATE-ΠΙΑΤΑ ΦΑΓΗΤΟΥ
ESPIEL-KNQ130K6
+
13.50 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗDINNER PLATE-ΠΙΑΤΑ ΦΑΓΗΤΟΥ
ESPIEL-KNQ106K6
+
9.50 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗDINNER PLATE-ΠΙΑΤΑ ΦΑΓΗΤΟΥ
ESPIEL-KNQ104K6
+
13.30 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗDINNER PLATE-ΠΙΑΤΑ ΦΑΓΗΤΟΥ
ESPIEL-KNJ160K6
+
19.40 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗSOUP PLATE-ΠΙΑΤΑ ΣΟΥΠΑΣ
ESPIEL-KNJ132K6
+
24.90 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗDINNER PLATE-ΠΙΑΤΑ ΦΑΓΗΤΟΥ
ESPIEL-KNJ131K6
+
24.00 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗDINNER PLATE-ΠΙΑΤΑ ΦΑΓΗΤΟΥ
ESPIEL-KNJ130K6
+
17.00 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗDINNER PLATE-ΠΙΑΤΑ ΦΑΓΗΤΟΥ
ESPIEL-KNJ104K6
+
10.40 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗDINNER PLATE-ΠΙΑΤΑ ΦΑΓΗΤΟΥ
ESPIEL-TLP152K6
8.80 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗDINNER ACCESSORIES-ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ
ESPIEL-TLP130K6
20.30 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗDINNER PLATE-ΠΙΑΤΑ ΦΑΓΗΤΟΥ
ESPIEL-KNB106K6
+
7.20 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗDINNER PLATE-ΠΙΑΤΑ ΦΑΓΗΤΟΥ
ESPIEL-KNQ120K6
+
14.00 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗSOUP PLATE-ΠΙΑΤΑ ΣΟΥΠΑΣ
ESPIEL-KNJ120K6
+
11.80 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗSOUP PLATE-ΠΙΑΤΑ ΣΟΥΠΑΣ
ESPIEL-KNJ106K6
+
7.10 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗDINNER PLATE-ΠΙΑΤΑ ΦΑΓΗΤΟΥ
ESPIEL-TLP160K6
+
5.70 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗDINNER PLATE-ΠΙΑΤΑ ΦΑΓΗΤΟΥ
ESPIEL-TLP104K6
+
7.40 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗSOUP PLATE-ΠΙΑΤΑ ΣΟΥΠΑΣ
ESPIEL-TLP103K6
+
4.60 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗDESSERT PLATE-ΠΙΑΤΑ ΦΡΟΥΤΟΥ
ESPIEL-TLM160K6
+
5.70 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗDINNER PLATE-ΠΙΑΤΑ ΦΑΓΗΤΟΥ
ESPIEL-TLM101K6
+
6.70 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗDINNER PLATE-ΠΙΑΤΑ ΦΑΓΗΤΟΥ
ESPIEL-TLK108K6
31.10 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗPLATTER-ΠΙΑΤΕΛΕΣ
ESPIEL-TLK102K6
+
10.40 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗDINNER PLATE-ΠΙΑΤΑ ΦΑΓΗΤΟΥ
ESPIEL-TLH108K6
31.10 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗPLATTER-ΠΙΑΤΕΛΕΣ
ESPIEL-TLH106K6
16.40 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗSOUP PLATE-ΠΙΑΤΑ ΣΟΥΠΑΣ
ESPIEL-TLH103K6
+
7.80 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗDESSERT PLATE-ΠΙΑΤΑ ΦΡΟΥΤΟΥ
ESPIEL-TLG108K6
31.10 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗPLATTER-ΠΙΑΤΕΛΕΣ
ESPIEL-TLF108K6
31.10 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗPLATTER-ΠΙΑΤΕΛΕΣ
ESPIEL-TLF107K6
35.80 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗPLATTER-ΠΙΑΤΕΛΕΣ
ESPIEL-KNZ106K6
+
6.80 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗDINNER PLATE-ΠΙΑΤΑ ΦΑΓΗΤΟΥ
ESPIEL-KNZ101K6
+
5.10 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗSIDE PLATE-ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΠΙΑΤΑ,DESSERT PLATE-ΠΙΑΤΑ ΦΡΟΥΤΟΥ
ESPIEL-KNA106K6
+
7.20 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗDINNER PLATE-ΠΙΑΤΑ ΦΑΓΗΤΟΥ
ESPIEL-TLU150K6
+
20.60 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗSALAD BOWL-ΣΑΛΑΤΙΕΡΕΣ
ESPIEL-TLM130K6
20.30 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗDINNER PLATE-ΠΙΑΤΑ ΦΑΓΗΤΟΥ
ESPIEL-TLM131K6
+
11.40 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗDINNER PLATE-ΠΙΑΤΑ ΦΑΓΗΤΟΥ
ESPIEL-TLK130K6
+
32.20 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗDINNER PLATE-ΠΙΑΤΑ ΦΑΓΗΤΟΥ
ESPIEL-TLK106K6
+
16.40 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗSOUP PLATE-ΠΙΑΤΑ ΣΟΥΠΑΣ
ESPIEL-TLH132K6
+
12.80 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗDESSERT PLATE-ΠΙΑΤΑ ΦΡΟΥΤΟΥ
ESPIEL-TLG130K6
+
32.20 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗDINNER PLATE-ΠΙΑΤΑ ΦΑΓΗΤΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΡΗΣΗ
ΤΙΜΗ