Σκεπαστά Σερβιρίσματος

ESPIEL-SP95200G1
+
33.50 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗPATISSERIE
ESPIEL-SP96985G1
+
9.10 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗFOOD PRESENTATION-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΑΓΗΤΟΥ,FOOD CONTAINER-ΔΟΧΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ESPIEL-PL686
+
30.30 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗPATISSERIE
ESPIEL-PL278
+
32.00 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗPATISSERIE
ESPIEL-SP98555G1
+
16.10 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗPATISSERIE
ESPIEL-SP98397G1
+
5.80 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗPATISSERIE,FOOD PRESENTATION-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΑΓΗΤΟΥ
ESPIEL-SP96986G1
+
11.50 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗFOOD PRESENTATION-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΑΓΗΤΟΥ,FOOD CONTAINER-ΔΟΧΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ESPIEL-SP96954G1
+
24.70 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗPATISSERIE
ESPIEL-SP96889G1
+
14.10 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗFOOD PRESENTATION-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΑΓΗΤΟΥ,FOOD CONTAINER-ΔΟΧΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ESPIEL-SP96815G1
20.50 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗPATISSERIE,FOOD PRESENTATION-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΑΓΗΤΟΥ
ESPIEL-SP96814G1
8.30 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗFOOD PRESENTATION-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΑΓΗΤΟΥ,FOOD CONTAINER-ΔΟΧΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ESPIEL-SP96701K1
+
14.10 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗPATISSERIE,FOOD PRESENTATION-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΑΓΗΤΟΥ
ESPIEL-SP96698K1
20.60 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗPATISSERIE,FOOD PRESENTATION-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΑΓΗΤΟΥ
ESPIEL-SP96697K1
20.60 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗPATISSERIE,FOOD PRESENTATION-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΑΓΗΤΟΥ
ESPIEL-SP95480K1
+
7.70 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗPATISSERIE
ESPIEL-ORT121
44.40 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗPATISSERIE
ESPIEL-ORT120
+
53.20 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗPATISSERIE
ESPIEL-ORT118
40.50 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗPATISSERIE
ESPIEL-ORT117
36.60 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗPATISSERIE
ESPIEL-ORT114
36.10 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗPATISSERIE
ESPIEL-ORT112
+
22.80 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗPATISSERIE
ESPIEL-ORT111
16.60 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗPATISSERIE
ESPIEL-ORT110
34.30 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗPATISSERIE
ESPIEL-CAM1500
+
10.80 
ΕΤΑΙΡΕΙΑESPIEL ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗPATISSERIE
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΡΗΣΗ
ΤΙΜΗ